ProduktyKategorie produktů - APP modifikované pásy podkladní | Bitumax

Home > Produkty > Kategorie produktů > APP modifikované pásy podkladní

Pásy s nosnou vložkou ze skelné rohože

Asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skelné rohože (netkaná textilie ze skleněných vláken) mají velkou tepelnou stálost a plošnou stabilitu, ale malou pevnost v tahu (tržné zatížení) a průtažnost; používají se především jako izolace proti zemní vlhkosti. Nedoporučují se tam, kde spodní či povrchová stékající voda působí hydrostatickým tlakem. U vícevrstvých povlakových krytin mají být vždy kombinovány s kvalitnějšími asfaltovými pásy (na skelné tkanině, s polyesterem). Reprezentantem této skupiny jsou pásy typu BITU-PLAST V60 S30 a BITU-PLAST V60 S35.

 

Pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny

Izolační pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny mají malou průtažnost, avšak s velmi vysokou pevností (tržné zatížení). Výhodou je tepelná stálost a plošná stabilita této nosné vložky. Tyto pásy jsou určeny do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě. Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý. V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používají jako podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností (tržné zatížení). Reprezentanty této skupiny jsou asfaltové pásy BITU-PLAST G200 S40.

Pásy s nosnou vložkou z hliníkové folie a skelné rohože

Izolační pásy s nosnou vložkou z hliníkové folie v kombinaci se skelnou rohoží jsou určené pro izolace spodních částí budov proti zemní vlhkosti a jako protiradonová bariéra. Ve střešních pláštích pak jako parozábrana, přičemž může současně plnit i funkci pojistné hydroizolační vrstvy.  Reprezentanty této skupiny jsou asfaltový pás BITU-FLEX ALPV S35

Pásy s nosnou vložkou z polyesteru

Izolační pásy s nosnou vložkou z polyesteru mají poměrně vysokou pevnost (tržné zatížení) a velmi vysokou průtažnost. Tyto pásy jsou určeny do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. Reprezentanty této skupiny jsou asfaltové pásy SINTOPOLFIBERPOLASTROPOL,COPERPOL. více na www.copernit.cz

APP modifikované pásy podkladní


Vědeckotechnický park UNIS (VTP UNIS) Brno ...více

Zetor Tractors a.s. 2014 ...více

Bytový areál - Za panskou stodolou Praha ...více

Další reference

Ilustrační obrázek

  • (+ 420) 326 210 947
  • info@bitumax.eu

PiXOLO

2012 Copyright by Bitumax. All rights reserved.
Developed by PiXOLO