ProduktyKategorie produktů - SBS modifikované pásy podkladní | Bitumax

Home > Produkty > Kategorie produktů > SBS modifikované pásy podkladní


SBS modifikované pásy dále dělíme dle nosných vložek na:
 

Pásy s nosnou vložkou ze skelné rohože

Asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skelné rohože (netkaná textilie ze skleněných vláken) mají velkou tepelnou stálost a plošnou stabilitu, ale malou pevnost v tahu (tržné zatížení) a průtažnost; používají se především jako izolace proti zemní vlhkosti. Nedoporučují se tam, kde spodní či povrchová stékající voda působí hydrostatickým tlakem. U vícevrstvých povlakových krytin mají být vždy kombinovány s kvalitnějšími asfaltovými pásy (na skelné tkanině, s polyesterem). Reprezentantem této skupiny je pás typu BITU-FLEX GV.

Pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny

Izolační pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny mají malou průtažnost, avšak s velmi vysokou pevností (tržné zatížení). Výhodou je tepelná stálost a plošná stabilita této nosné vložky. Tyto pásy jsou určeny do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě. Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý. V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používají jako podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností (tržné zatížení). Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. Reprezentantem této skupiny je asfaltový pás BITU-FLEX GG.

Pásy s nosnou vložkou z hliníkové folie a skelné rohože

Izolační pásy s nosnou vložkou z hliníkové folie v kombinaci se skelnou rohoží jsou určené pro izolace spodních částí budov proti zemní vlhkosti a jako protiradonová bariéra. Ve střešních pláštích pak jako parozábrana, přičemž může současně plnit i funkci pojistné hydroizolační vrstvy. Zde se zpravidla podkládá pásem PER V 13 nebo bodově natavuje. Reprezentanty této skupiny jsou asfaltový pás BITU-FLEX AL a BITU-FLEX AL 4.

Pásy s nosnou vložkou z polyesteru

Izolační pásy s nosnou vložkou z polyesteru mají poměrně vysokou pevnost (tržné zatížení) a velmi vysokou průtažnost. Tyto pásy jsou určeny do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě.. Pásy se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Reprezentanty této skupiny jsou asfaltové pásy BITU-FLEX PV, BITU-FLEX EPV a BITU-FLEX TPV.

SBS modifikované pásy podkladní


Zetor Tractors a.s. 2014 ...více

Bytový areál - Za panskou stodolou Praha ...více

střešní pláště - areál firmy ROBE, Valašské Meziříčí ...více

Další reference

Ilustrační obrázek

  • (+ 420) 326 210 947
  • info@bitumax.cz

PiXOLO

2012 Copyright by Bitumax. All rights reserved.
Developed by PiXOLO